Kontaktní formulář

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená tučně.

×

Logo ADMIS CZ s.r.o.

Podpora sw ABRA

Telefonickou Hotline poskytujeme pouze zákazníkům, kteří mají zakoupenu Licenční podporu k sw ADMIS (LP) na dané období, nebo mají s námi uzavřenou smlouvu Premium Support pro podporu sw ABRA. Zároveň už nezískávají uživatelé na základě zaplacení Licenční služby ABRA (LS) žádný kredit na servisní zásahy.


Podpora funguje následovně:

Veškeré Vaše požadavky včetně telefonických dotazů jsou zaznamenávány na našem webovém portálu. 

Jednotliví zákazníci jsou rozděleni do 3 skupin, podle druhu servisní podpory, kterou mají zaplacenou u naší společnosti. Jedná se o tyto skupiny podpory:

  • Žádná - klienti se sw Abra G1-G4 bez ohledu na zaplacení LS, a klienti se sw Admis a nezaplacenou LP
  • Standard - klienti se sw Admis a zaplacenou LP
  • VIP - klienti, kteří mají uzavřenou smlouvu Premium Support
Klienti v kategorii Standard a VIP
  • Získávají na základě ceny LP a smluvních podmínek daných smlouvou Premium Support na začátku každého kalendářního roku kredit ve formě servisního času práce konzultanta. Kredit je možné čerpat např. na provedení upgradu systému, úpravy sestav apod.
  • Po vyčerpání celého objemu kreditu jsou následující servisní práce fakturovány dle aktuálního ceníku dodavatele.
  • Kredit se nevztahuje na práce programátorské a dále na cestovné, které jsou fakturovány vždy. Nevyčerpaný kredit se do následujícího kalendářního roku nepřevádí.
Ostatní klienti
  • Ostatní klienty, kteří volají ohledně rad k sw Abra musíme odkázat na HOTLine Abra na tel. 296 397 397, která je pro uživatele se zaplacenou LS zdarma bez omezení doby a počtu volání.

Telefonická podpora přímo u nás je určena pouze pro zákazníky skupiny VIP a Standard.

Řešení požadavků

Veškeré požadavky je třeba hlásit výhradně e-mailem na adresu: hotline@admis.cz, nebo telefonicky na čísle 577 106 262. Požadavky nahlášené voláním či e-maily kamkoliv jinam, nebudou přijímány.

Jakmile dojde k zaevidování požadavku, dostanete emailem zprávu s přiděleným číslem. Po vyřešení dostanete další email s popisem řešení a odpracovanou dobou. Pokud vyžaduje řešení Vaši odezvu, může si konzultant vyžádat reakci. Toto probíhá opět emailem, kdy v obsahu mailu najdete odkaz, který Vám umožní zadat Vaši reakci.
Při komunikaci s konzultanty se můžete dotázat na stav svého kreditu a také si nechat zaslat přehled evidovaných požadavků

Požadavky jsou řešeny na základě přidělené priority, přičemž nejvyšší prioritu mají klienti kategorie VIP, dále pak Standard a nakonec Žádná. V případě, že je podpora plně vytížena řešením požadavků od klientů kategorií VIP a Standard, není možné garantovat zákazníkům bez podpory způsob ani dobu řešení jejich požadavků.


Pokud máte nějaké problémy s podporou neváhejte se obrátit na vedoucího našeho Support teamu: pana Jiřího Ročňáka, rocnak@admis.cz.