Logo ADMIS CZ s.r.o.

Rozšíření systémů ABRA 

Společnost ADMIS CZ s.r.o., vyvinula a vyvíjí na požadavky zákazníků speciální funkčnosti a aplikace integrované se systémy ABRA Gx. Jednodušší požadavky mohou být realizovány pomocí scriptů jako např.

  • kontrola marže na fakturách vydaných, pokladních příjmech a objednávkách přijatých
  • vyhledávání skladových karet dle libovolných položek
  • automatické generování a odesílání upomínek
  • generování čísel šarží dle složitějších algoritmů
  • zakládání variantních karet dle šablony,
  • bonus program - přičítání, evidence bodů za odběry a odpočty za dárky z bonus katalogu.

Nebo mohou mít podobu samostatné aplikace s vlastním rozhraním, která je propojena s databází a agendami informačního systému ABRA. Příkladem takovéhoto vývoje jsou např. aplikace pro:

  • plánování, řízení a sledování výroby,
  • detailní rozbor zakázek a komunici s docházkovým systémem,
  • pro komunikaci se sw pro řízení servisních zakázek,
  • a další.

Některé tyto aplikace se postupně rozšířily natolik, že jsou universálně použitelné pro více zákazníků, což je případ níže uvedných produktů.