Logo ADMIS CZ s.r.o.

Využijte novou službu - pronájem licence informačního systému

31.8.2010

Nabízíme vám možnost pořízení informačního systému bez investice, za pevnou, smluvně danou měsíční částku. Získáte tak komplet prodej, nákup, sklady, účetnictví, banku, pokladnu, majetek, knihu jízd a poštu za 599,- Kč bez DPH za uživatele a měsíc, ti rychlejší za 590,- Kč bez DPH.

Výhoda je nejen v nulové počáteční investici, ale také v bohatých doprovodných službách, které jsou v ceně poplatku: nárok na získání všech nových verzí software, telefonická i mailová hotline včetně limitovaných servisních zásahů přes internet a všechna vypsaná hromadná školení i s možností opakování, pokud jste hned vše nepochopili.

ABRA je v tomto případě dodávána s tzv. Start daty, která urychlují zavedení systému - stačí doplnit několik základních údajů a můžete začít pracovat.

Speciální školení v naší ABRA Akademii, které máte také v ceně, je zaměřené na nainstalování software a jeho zprovoznění v menší firmě. Nezapomeňte si přinést počítač, kde bude ABRA, ať nemusíte platit další zbytné výdaje. 

K pronájmu není potřeba žádných dlouhodobých závazků, můžete průběžně zvýšit i snížit počet využívaných licencí podle aktuálních potřeb. Podle toho stanovíme i měsíční poplatek, jako násobek ceny za jednoho uživatele.

Smlouvu můžete vypovědět bez sankcí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Přitom nepřijdete o svá data a možnost do nich kdykoliv nahlížet. I po skončení pronájmu získáte licenci, která dovoluje neomezené prohlížení jednotlivých dokladů i přehledových sestav.

Jaké další služby k systému ABRA nabízíme:

  • instalaci našimi konzultanty,
  • implementaci složitějších podnikových procesů,
  • zakázkové úpravy,
  • dohled nad provozem, průběžnou instalaci nových verzí, zajištění a dohled nad zálohováním,
  • provoz informačního systému na našich serverech (SaaS),
  • vedení účetnictví včetně mezd a daňových přiznání.

V případě zájmu o tyto služby rádi projdeme vaše požadavky a stanovíme jejich cenu.

Pokud máte zájem o nezávazný rozhovor, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 296 397 397 nebo e-mailové adrese obchod@abra.eu