Logo ADMIS CZ s.r.o.

Sloučení ABRA G1, G2 a G3 do jednoho produktu

4.8.2014

Správce webu

Od července 2014 dochází ke sloučení informačních systémů ABRA G1, G2 a G3 pod jeden produkt, ABRA G3. 

Uživatelé ABRA G1 a G2 přejdou automaticky, v rámci aktualizace na verzi 14.51 či vyšší, na ABRU G3 (buď s daňovou evidencí nebo podvojným účetnictvím). Tato změna přináší výhodu ve zpřístupnění všech modulů a funkcí, které byly doteď k dispozici pouze uživatelům ABRY G3. Uspořádání a funkčnost sytému se výrazně nemění.


NOVINKY
  • moderní vzhled,
  • možnost přepínání vzhledu,
  • nové ikony,
  • nově uspořádané okno pro spouštění agend (zjednodušuje dohledání a spouštění agend, integruje užitečné informace do jednoho místa).
  • technicky došlo k převednení zdrojového kódu z Delphi 7 do prostředí RAD Studio XE2,
  • budete mít možnost používat nejmodernější komponenty, včetně grafických,
  • systém podporuje nové verze Windows a nové databázové platformy.
UPOZORNĚNÍ
  • Od budoucí verze 14.53/14.54 již nebude podporován SQL server Firebird (FB) verze 2.1, bude třeba přejít na verzi vyšší.
  • Vzhledem k tomu, že aplikační server nyní vyžaduje, aby národní prostředí na OS Linux bylo nastaveno na utf-8 (postup, jak jej nastavit, viz instalační příručky), je třeba tuto kódovou stránku změnit i ve spouštěcích skriptech dle dodávaných šablon. Pokud spouštěcí skripty nebudou opraveny a pokud nebude správně nastaveno národní prostředí, aplikační server nebude možné spustit!
  • Změna prostředí, kódování, komponent atd. se samozřejmě dotýká i skriptování. Je třeba převést všechny používané balíčky skriptů, tj. zkontrolovat je, dle potřeby upravit a nově zkompilovat.